CASACHOK JAJA

CASACHOK JAJA

Čokoladna jaja punjena kremom od pečenih lešnika.